tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy wspomaga proces decyzyjny klienta  w zakresie poszczególnych etapów kariery zawodowej .

Dzięki wsparciu osoby niezdecydowane mogą lepiej zrozumieć własne potrzeby w odniesieniu do środowiska pracy. Wszystkie działania Doradcy zawodowego ukierunkowane są na klienta w taki sposób, aby ten mógł w sposób realny dokonać wyboru ścieżki zawodowej zarówno na starcie swojej kariery zawodowej jak również na kolejnych jej etapach. Dla Doradcy zawodowego największym sukcesem jest doprowadzenie klienta do stanu, w którym będzie rozumiał siebie samego i własne potrzeby rozwoju zawodowego. To klient musi chcieć podjąć trud osiągnięcia wspólnie wypracowanego celu poprzez przekwalifikowanie zawodowe lub wybranie dla siebie najbardziej optymalnej drogi zawodowej.

Doradca zawodowy – działa w trzech obszarach

  • wybór zawodu bądź zatrudnienia

  • zmiana zawodu bądź zatrudnienia

  • dostosowanie zawodowe

Doradca zawodowy pomaga więc w wyborze zawodu, odnosi się to zwłaszcza do młodych ludzi. Wybór zatrudnienia po raz pierwszy dotyczy absolwentów wychodzących na rynek pracy. Zmiana zawodu dotyczy wszystkich, którzy są zmuszeni do zmiany zawodu ze względu na wymagania zewnętrzne lub wewnętrzne. Dotyczy to raczej osób dorosłych z jakimś doświadczeniem zawodowym.

Usługi poradnictwa zawodowego w pełnym zakresie

Klienci indywidualni

  • osoby bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby „wypalone” zawodowo
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci

Klienci biznesowi

Firmy, które są w trakcie restrukturyzacji i potrzebują dostosowania struktury zatrudnienia do predyspozycji interpersonalnych pracowników, które mają wdrożone systemy zarządzania personelem.

Klienci biznesowi - projekty POKL, EFS

Jednym z wymogów projektów unijnych jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowego dla ostatecznych beneficjentów projektu.

Agencje pracy

Przy rekrutacji pracowników do pracy na terenie kraju oraz poza granicami niezbędne jest dopasowanie cech osobowościowych, kwalifikacji zawodowych potencjalnych klientów do charakteru  oraz zakresu merytorycznego proponowanego stanowiska pracy.