tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl
Showing posts from tagged with: agencje pracy

Obowiązek złożenia sprawozdania z działalności

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899), które wprowadza m.in. nowy wzór formularza sprawozdawczego. Konieczne jest zatem złożenie sprawozdania na aktualnym druku, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.