tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl
Viewing posts from: January 2015

Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Ruszyła kolejna edycja programu "Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. 800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Darłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 20l4r. poz. 1118. z późn. zm.).

 

Konkurs ASOS – edycja 2015

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Już ruszyła kolejna edycja konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2015 roku przeznaczono 40 mln zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania z działalności

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899), które wprowadza m.in. nowy wzór formularza sprawozdawczego. Konieczne jest zatem złożenie sprawozdania na aktualnym druku, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

 

Negocjacje w dziedzinie handlu i inwestycji UE USA

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Komisja Europejska opublikowała właśnie kolejne dokumenty, dotyczące negocjowanego ze Stanami Zjednoczonymi Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji #TTIP.

Są wśród nich stanowiska negocjacyjne #UE i konkretne propozycje zapisów.