tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl
Showing posts from tagged with: zadania publiczne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Darłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 20l4r. poz. 1118. z późn. zm.).