tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl
Przeglądasz wpisy w kategorii: Pomyśl o sobie! Edycja 2

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 23.05.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

23.05.22

Zapytanie ofertowe: Pracownik ds. rozliczeń sprzedaży z obsługą komputera dla 8 UP 

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 16.05.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

16.05.22

Zapytanie ofertowe: Magazynier z obsługą komputera dla 7 UP

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 18.04.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

18.04.22

Zapytanie ofertowe: Pracownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z obsługą komputera

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 07.02.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

07.02.22

Zapytanie ofertowe:

Magazynier z obsługą komputera dla 4 UP; 

Specjalista ds. logistyki z obsługą komputera  dla 4 UP;

Fakturzysta z obsługą komputera dla 4 UP; 

Pracownik ds. księgowości z obsługą komputera dla 4UP

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 24.01.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

24.01.22

Zapytanie ofertowe: Sprzedawca z fakturowaniem i  obsługą komputera dla 8 Uczestników Projektu

Biuro Sultum Sylwia Brzechwa zostało przeniesione do Konina pod adres os. Legionów 12/1, 62-510 Konin

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

17.01.22

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 05.11.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

05.11.21

zapraszamy do składania ofert

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 18.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

18.10.21

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 04.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

04.10.21

Zapraszamy do składania ofert.

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 01.09.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

01.09.21

Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa w partnerstwie z firmą Biuro Return Dominika Szramiak rozpoczęło realizację projektu pod nazwą :

"Pomyśl o sobie! Edycja 2”

nr projektu RPWP.07.01.02-30-0100/19

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Wartość projektu: 913.562,00 PLN w tym kwota dofinansowania 776 527,70 PLN

Biuro projektu mieści się w Pile (64-920) przy al. Powstańców Wielkopolskich 63/3.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.09.2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno- zawodowym 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. Wielkopolskim, pozostających w 100 % biernych zawodowo w terminie do 30.09.2022r.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo,
  • są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa wielkopolskiego,
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie
    z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwal. ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
  • są osobami, które ukończyły 18 rok życia.
  • są osobami niepełnosprawnymi

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane osoby. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej jak również osobiście pobrać w biurze projektu.