tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl
Showing posts from tagged with: konkurs

Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Ruszyła kolejna edycja programu "Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. 800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Darłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 20l4r. poz. 1118. z późn. zm.).

 

Konkurs ASOS – edycja 2015

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Już ruszyła kolejna edycja konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2015 roku przeznaczono 40 mln zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych.