tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Ruszyła kolejna edycja programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. 800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

W ramach Programu wyłonione w konkursie placówki otrzymają dodatkowe środki finansowe na rozwijanie środowiskowej działalności dla dzieci i młodzieży w gminach. Mogą je wykorzystać na doposażenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, w tym wyjazdów o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym, czy organizowania imprez edukacyjno-kulturalnych, takich jak wyjścia do kina, teatru czy muzeum – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz

Na ubiegłoroczną edycję Programu Ministerstwo również przekazało 800 tys. zł. Pieniądze trafiły m.in. do gdańskiej Świetlicy w Gościnnej Przystani Dom Sąsiedzki, na projekt „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej – podniesienie standardu pracy placówki oraz podniesienie jakości zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych”. Z dofinansowania skorzystały Świetlica Socjoterapeutycznej w Ostrowi Mazowieckiej na program „Stwórzmy dzieciom lepszą przyszłość” i placówka wsparcia dziennego w Gowinie, realizująca zadanie „Dobrze być z rodziną”.

Korzystamy z dotacji od lat – mówi dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim Bożenna Walczak. – Zaczęliśmy od przekształcenia podstawowej placówki w świetlicę socjoterapeutyczną, uruchomiliśmy trzy oddziały, również ze specjalistycznymi programami. Zorganizowaliśmy ekologiczne półkolonie, a w ubiegłym roku projekt „Zielone wakacje i inne atrakcje”. W tym roku również zamierzamy przystąpić do konkursu.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ta dotacja bardzo się nam przydała – opowiada Małgorzata Musialska ze Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach. – Dzięki niej mogliśmy kupić komputery dla starszych podopiecznych czy zabawki dla młodszych izorganizowaliśmy kilkudniowe rodzinne wyjazdy integracyjne i rekreacyjne.

Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 r.

Tags: , , , ,

Odpowiedz

Twój addres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*