tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Obowiązek złożenia sprawozdania z działalności

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899), które wprowadza m.in. nowy wzór formularza sprawozdawczego. Konieczne jest zatem złożenie sprawozdania na aktualnym druku, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz sprawozdawczy można złożyć elektronicznie logując się do systemu informatycznego KRAZ, na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl. Dostęp do aplikacji „sprawozdania” będzie możliwy po pierwszym zalogowaniu się do systemu. Login i hasło startowe zostały udostępnione wszystkim zarejestrowanym agencjom zatrudnienia w piśmie przewodnim łącznie z certyfikatem. W przypadku braku dostępu do systemu informatycznego, istnieje możliwość wypełnienia formularza w formie papierowej i przesłania za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub złożenia w kancelarii urzędu.

Niewykazanie w formularzu działalności w okresie dwóch kolejnych lat, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.
Od 1 stycznia 2015 r. powstał obowiązek upubliczniania przez beneficjentów POKL zapytań ofertowych oraz wyników postępowań.
Można tam znaleźć wszystkie zapytania ofertowe realizowane w ramach projektów. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Tags: , , , ,

Odpowiedz

Twój addres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*