tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Porozmawiajmy o funduszach dla Twojej firmy

Najbliższe lata to niepowtarzalna okazja dla nowych i istniejących firm w Polsce. Dzięki dotacjom unijnym każda firma może zyskać dodatkowe fundusze na intensywny rozwój. Porozmawiajmy o finansowaniu!

Sylwia Brzechwa, właściciel

Usługi

Doradztwo zawodowe

Doradzamy jak skutecznie szukać pracy i pracowników. nasze działania skracają czas rekrutacji, a optymalizują procesy związane z pozyskiwaniem pracy i pracowników.

Doradztwo zawodowe

Szkolenia

Szkolimy pracowników firm oraz kadrę menedżerską. Analiza potrzeb szkoleniowych oraz dobór odpowiednich trenerów to podstawa działania SULTUM.

Szkolenia dla firm

Pozyskiwanie funduszy

Oferujemy profesjonalne usługi przygotowywania dokumentacji niezbędnej do pozyskania funduszy w ramach programów Unii Europejskiej. Cały proces obsługujemy kompleksowo na każdym etapie.

Fundusze unijne

Dotacje dla firm

Dodatkowe fundusze na rozwój działalności gospodarczej w ramach dostępnych krajowych funduszy pomocy zwrotnej i bezzwrotnej to nasza specjalność. Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dofinansowania.

Dotacje dla firm

Jak pracujemy

Biznes plan

 • podstawowy dokument, który jest niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie,
 • istotny dla nowych i istniejących podmiotów.

Studium wykonalności

 • rozszerzona wersja biznes planu,
 • identyfikuje możliwości inwestycyjne,
 • określa zasady realizacji analizowanego projektu,
 • zawiera kilka ważnych analiz: finansową, rynku, marketingową, konkurencji, ryzyka,
 • minimalizuje ryzyko i pomaga uniknąć podjęcia błędnych decyzji.

Pozyskiwanie dotacji

 • doradztwo wraz z analizą potrzeb inwestycyjnych wnioskodawcy,
 • wybór odpowiedniej inwestycji i przyporządkowanie jej programowi dającemu największe szanse jej realizacji,
 • opracowanie kompleksowego planu inwestycji,
 • kompleksowe przygotowanie zasadniczych części: wniosku, studium wykonalności, biznes planu, raportów finansowych, załączników, stosownych zezwoleń, itp.

Nie od dziś wiadomo, że procesy administracyjne w Polsce nie są standaryzowane. W zależności od regionu wymagania formalne definiowane są w różny sposób. Dotyczy to przede wszystkim procedur pozyskiwania środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności, ale przede wszystkim konkursów na dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich.

Eksperci SULTUM wspierają starania przedsiębiorców zapewniają kompleksową obsługę procesu pozyskiwania środków zaczynając od przygotowania pełnej dokumentacji na złożeniu wniosku kończąc. Obsługa realizowana jest aż do wydania wiążącej decyzji i uwzględnia procedurę odwoławczą.

Przygotowanie pełnej i skutecznej dokumentacji wymaga czasu, którego aktywny biznesowo przedsiębiorca ma zawsze zbyt mało.

Eksperci SULTUM przygotowują kompletną dokumentację w toku analizy warunków, regulaminów i dokumentacji uzupełniające konkursów, w ramach których oferowane jest dofinansowanie projektów i działalności gospodarczej.

Rzetelna wiedza, dokładność oraz wnikliwa analiza dokumentacji konkursowej jest kluczem do skutecznego złożenia wniosków, ale przede wszystkim do pozyskania finansowania.

Na skutecznym pozyskaniu funduszy mogą zaważyć niepozorne detale. Wiemy jak ważna jest analiza zapisów prawnych stosowanych w dokumentacji konkursowej.

Wiemy również, że kluczem do funduszy państwowych i unijnych jest kompletna dokumentacji, przygotowana w sposób minimalizujący odrzucenie wniosku o finansowanie.

Skrupulatność naszych działań ma zapewnić każdemu przedsiębiorcy możliwość finansowanie działalności, dalszego rozwoju oraz finansowanie nowych projektów z wykorzystaniem środków publicznych.

Nasza skuteczność

złożonych wniosków
pozyskanych funduszy w zł
klientów

Klienci

Dotacje dla firm

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załączniki

Podaj kod
captcha

Wymagana zgoda na przetwarzanie danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SULTUM z siedzibą przy ulicy Orzechowej 9, Koszalin.Siedziba