tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 23.05.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

23.05.22

Zapytanie ofertowe: Pracownik ds. rozliczeń sprzedaży z obsługą komputera dla 8 UP 

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 16.05.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

16.05.22

Zapytanie ofertowe: Magazynier z obsługą komputera dla 7 UP

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 18.04.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

18.04.22

Zapytanie ofertowe: Pracownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z obsługą komputera

Pokonać bariery 01.04.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

01.04.22

Zapytanie ofertowe: Kurs kosmetyczny Pobierz

Pokonać bariery 28.03.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

28.03.22

Zapytanie ofertowe: Pracownik księgowości z elementami komputera Pobierz

Pokonać bariery 18.03.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

18.03.22

Zapytanie ofertowe: Kurs spawania metodą TIG 141 Pobierz

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 07.02.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

07.02.22

Zapytanie ofertowe:

Magazynier z obsługą komputera dla 4 UP; 

Specjalista ds. logistyki z obsługą komputera  dla 4 UP;

Fakturzysta z obsługą komputera dla 4 UP; 

Pracownik ds. księgowości z obsługą komputera dla 4UP

Pokonać bariery 31.01.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

31.01.22

Zapytanie ofertowe: Sprzedawca z fakturowaniem i obsługą komputera Pobierz

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 24.01.2022

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

24.01.22

Zapytanie ofertowe: Sprzedawca z fakturowaniem i  obsługą komputera dla 8 Uczestników Projektu

Biuro Sultum Sylwia Brzechwa zostało przeniesione do Konina pod adres os. Legionów 12/1, 62-510 Konin

Opublikowany przez redakcja w kategorii Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

17.01.22

Pokonać bariery 10.01.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

10.01.22

Zapytanie ofertowe: Kurs kosmetyczny Pobierz

Pokonać bariery 03.01.2022 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

03.01.22

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Pokonać bariery 06.12.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

06.12.21

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Pokonać bariery 23.11.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

23.11.21

Zapytanie ofertowe: Specjalista ds. obsługi klienta z obsługą komputera Pobierz

Pokonać bariery 08.11.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

08.11.21

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 05.11.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

05.11.21

zapraszamy do składania ofert

Pokonać bariery 20.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

20.10.21

Zapytanie ofertowe: Kurs kosmetyczny Pobierz

Pokonać bariery 20.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

20.10.21

Zapraszamy do składania ofert

Kurs kosmetyczny dla 1 UP Pobierz

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 18.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

18.10.21

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

Pokonać bariery 16.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

16.10.21

Zapytanie ofertowe: Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kW Pobierz

Pokonać bariery 10.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

10.10.21

Pokonać bariery 09.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

09.10.21

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 04.10.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

04.10.21

Zapraszamy do składania ofert.

Pokonać bariery 01.09.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

01.09.21

Zapytanie ofertowe:
Kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera Pobierz

Pomyśl o sobie! Edycja 2 – 01.09.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pomyśl o sobie! Edycja 2, Projekty unijne | 0 komentarzy

01.09.21

Biuro „SULTUM” Sylwia Brzechwa w partnerstwie z firmą Biuro Return Dominika Szramiak rozpoczęło realizację projektu pod nazwą :

"Pomyśl o sobie! Edycja 2”

nr projektu RPWP.07.01.02-30-0100/19

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Wartość projektu: 913.562,00 PLN w tym kwota dofinansowania 776 527,70 PLN

Biuro projektu mieści się w Pile (64-920) przy al. Powstańców Wielkopolskich 63/3.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.09.2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno- zawodowym 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. Wielkopolskim, pozostających w 100 % biernych zawodowo w terminie do 30.09.2022r.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo,
  • są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa wielkopolskiego,
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie
    z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwal. ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
  • są osobami, które ukończyły 18 rok życia.
  • są osobami niepełnosprawnymi

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane osoby. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej jak również osobiście pobrać w biurze projektu.

Pokonać bariery 01.09.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

01.09.21

Zapraszamy do składania ofert.

Pokonać bariery 23.08.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

23.08.21

Zapraszamy do składania ofert.

Kurs kadry i płace z obsługa komputera

Pokonać bariery 09.08.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

09.08.21

Zapraszam do składania ofert - Szkolenie zawodowe :

Kurs technik masażu

Kurs krawiectwa

Kurs stylizacji paznokci

Pokonać bariery 09.07.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

09.07.21

Zapraszamy do składania ofert.

Pokonać bariery 02.04.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

02.04.21

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne.

Wiecej informacji pod numerem 531932740 oraz 607355454

Pokonać bariery 01.04.2021 r.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Pokonać bariery., Projekty unijne | 0 komentarzy

01.04.21

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

01.04.21

Zapytanie ofertowe- Pracownik biurowy z obsługą koputera dla 1 osoby.

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

16.11.20

Harmonogramy szkolenia zawodowego -Specjalista ds. sprzedaży i marketingu z obsługą komputera.

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

16.11.20

Harmonogramy szkolenia zawodowego - Fakturzysta i pracownik ksiegowości z elementami komputera.

Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

12.10.20

Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

12.10.20

Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

11.09.20

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

11.09.20

Podejmij wyzwanie!

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

01.09.20

Zapytanie ofertowe ,, Specjalista ds finansowych obsługą Komputera"

Podejmij wyzawanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

30.08.20

Harmonogram szkolenia zawodowego " Pracownik ds. Finansowo-księgowych z obsługa komputera"

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

30.08.20

Harmonogram szkolenia zawodowego - Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Podejmij wyzwanie!

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

30.06.20

Harmonogram szkolenia zawodowego Logistyk - magazynier z obsługą komputera

Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

30.06.20

Harmonogram szkolenia zawodowego -
Logistyk - magazynier z obsługą komputera

Pomyśl o sobie

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

23.06.20

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

19.06.20

Harmonogram zajeć - Kurs zawodowy Specjalista ds. jakości z obsługą komputera.

7.1.2 Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Harmonogramy, Projekty unijne | 0 komentarzy

09.06.20

Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

Zapraszamy do składania ofert :

6.2 Podejmij wyzwanie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

07.05.20

Zapraszamy do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkolenia zawodowego " Logistyk magazynier z obsługą komputera.

7.1.2 Pomyśl o sobie !

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

06.05.20

Zapraszamy do składania ofert :

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

27.04.20

Zapraszamy do udziału w projekcie

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności, Projekty unijne | 0 komentarzy

20.04.20