tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Współpraca w obszarze Schengen – konkurs

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Schengen konkurs dotacje dla firm

Pula środków do rozdysponowania na projekty w ramach ogłoszonego 15 lipca 2014 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naboru wynosi 4 974 444 zł.

Wnioski będzie można składać do 15 września 2014 r.

Nabór przeznaczony jest dla projektów, których głównym celem jest:

  • rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen,
  • zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,
  • wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.

W ramach wskazanych celów wspierane będą następujące działania:

  • szkolenia,
  • organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów, itp.
  • rozwój struktur i systemów.

O dofinansowanie ze środków Programu mogą ubiegać się instytucje z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom handlu ludźmi.

Minimalna kwota dofinansowania to 710 957 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 4 974 444 zł.

Wnioski można składać od 15 lipca do 15 września 2014 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Operatora programu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: www.fundusze.msw.gov.pl

Tags: ,

Odpowiedz

Twój addres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*