tel.: +48 607 355 454, e-mail: kontakt@sultum.pl

Dobrze inwestuj w dobro!

Opublikowany przez redakcja w kategorii aktualności | 0 komentarzy

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt pt. „Dobrze inwestuj w dobro! II edycja.

Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Celem projektu jest wzrost wiedzy wśród organizacji pozarządowych w Polsce i samorządów lokalnych na temat zarządzania finansami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz optymalizacji kosztów zarządzania organizacjami.

Tematyka projektu jest skupiona wokół następujących zagadnień:

 • budżetowanie projektów społecznych,
 • racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych;
 • procedury, wskaźniki i kryteria dotyczące wyboru instytucji zarządzającej finansami organizacji;
 • unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa;
 • procedury budowania i zarządzania funduszami wieczystymi;
 • standardy postępowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej,

W ramach projektu są prowadzone następujące działania:

GRUDZIEŃ 2013 – MAJ 2014 ETAP EKSPERCKI

W etapie eksperckim pięcioosobowa Grupa Ekspertów powołana przez Akademię opracowała pakiet materiałów dydaktycznych, które posłużą realizacji działań w etapie szkoleniowym projektu.

Członkami Grupy Eksperckiej byli:

 • dr Ewa Balcerowicz, Fundacja CASE,
 • Agnieszka Gamdzyk, Biuro Rachunkowe SUPERATA
 • dr Jakub Kosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,

Na wyjątkowe szkolenia z tej tematyki zapraszamy już dziś. Odbędą się 25.09.2014 o godz. 10:00, przy ul. Racławicka 15-17 Bud. F.

Potwierdzenie udziału proszę przesłać pocztą / lub telefonicznie 94 347 82 05.

Tags: , ,

Odpowiedz

Twój addres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*